ဂ်ပန္ ဆရာေတာ္ ဦးၪာဏုတၱရ ႏွင့္။တပည့္ ဒါယကာ+ ဒါယိကာမမ်ားျဖစ္ေသာ
အုန္းေတာ(၂) ရပ္ကြက္၊ သရက္ေတာလမ္းေန ဦးခင္ေမာင္လြင္+ ေဒၚခင္သြယ္ မိသားစုတို႔က သာသနာ့လမင္းဆြမ္းေလာင္းအသင္းႀကီးတည္ရွိရာ သာသနာ့ဗိမာန္ေတာ္၌ ပဲၾကာဇံ , ၾကက္ဥခရမ္းခ်ဥ္ခ်က္, ဆားေျခာက္ ျငဳတ္သီးေၾကာ္ ဟင္းလ်ာတို႔ျဖင့္ ေလာင္းလွဴရာ ႂႂကြသံဃာ ( ၃၆၉ ) ပါး, သီလရွင္ (၁၁) ပါး ႂကြေရာက္ အလွဴခံပါသည္ခင္ဗ်ား …

ေခ်ာက္ၾကား ပရဟိတ ရင္ေသြးငယ္ ( ၆၀) ဦး တို႔ကိုလည္း ႀကိဳတင္ဖိတ္ၾကားၿပီး ျပည့္စံုစြာ လွဴဒါန္းပါသည္ ။တန္ဘိုး – ၂၅၀၀၀၀ိ/-