ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕၊ အထက(၁) မွ ဆရာႀကီးဦး၀င္း ပံုအား အလြမ္းေျပ ၾကည့္ရႈလိုသူမ်ားအတြက္…